fredag 21 december 2007

Is


Här var det stopp.Till slut iväg


Var tvungen släpa båten en bit pga is.