lördag 16 augusti 2008GränöFinnhamnAngödrommenfredag 15 augusti 2008

Kallskär


Nordsidan av Hamnskär.

SkärkarlskäretBjörkskärtorsdag 14 augusti 2008

Viken väster om FlatskäretSundet sydöst om StoröGranholmen


Sydöst om Södermöja

onsdag 13 augusti 2008

Vid Grinda